Πτυοσκάπανο Μεγάλο

14,50 € με Φ.Π.Α

21331

COMPASS

2-5 ημέρες

Άλλες πληροφορίες

Τρίσπαστο φτυάρι - σκαπτικό
Μήκος :58cm